Reconnective Healing

Reconnective Healing
Vetenskapen om RH
Eric Pearl
RH Session

Mangala ger RH

Vetenskapen om Reconnective Healing

EEG och EKG
ReconnectiveHealing® sätter under sessionen igång markanta förändringar i hjärn- och hjärtaktiviteten, både på den som får och den som ger. Detta har konstaterats med hjälp av EEG- och EKG-skanning. Hjärtaktiviteten på den som ger påverkar speciellt hjärnaktiviteten på mottagaren.

Gammastrålning
Man har också kunnat mäta nivåförändringar av gammastrålningsabsorbtion under en session. Normalt ger kroppen ifrån sig en icke skadlig låg nivå av gammastrålning. Detta på grund av förekomst av kalium i vävnaderna. Under sessionerna med Reconnective Healing® absorberas den, både av klienter och utövare. Separata studier av olika bioenergihealing-system visar på en koppling mellan absorbtion av gammastrålning och helande.

Termodynamisk fri energi
Under ett Reconnective Healing®-seminarium studerades rummet som skulle användas. Mätningar gjordes från några timmar innan seminariet började till slutet av kursen. Forskarna noterade en stor förändring i termodynamisk fri energi i rummet. I slutet av en tvådagarsperiod var den ökade energieffekten i rummet motsvarande en temperaturstegring på 300°C, även om den aktuella temperaturförändringen var försvinnande liten. Detta energiskifte tillät helande.

Elektromagnetiska fält
I ett annat experiment mättes det elektromagnetiska fält som finns runt händerna både före och efter medverkande i ett Reconnective Healing®-seminarium. Man fann att fältet dramatiskt ökade. En separat studie i mekaniken bakom bioenergi-healing har funnit att den höga nivån av elektromagnetisk energi i helarens händer leder till förändring av obalans (sjukdom), vilket ger balans (hälsa). Andra mätningar konfirmerar att Reconnective Healing®-utövare ger ut och överför en ökad mängd ljus och andra elektromagnetiska frekvenser.

Reconnective Healing®-utövaren kan sätta på frekvenserna, vilket ökar amplituden (svängningarna på frekvenserna) och vibrationerna av magnetiska frekvenser runt deras kroppar. Dessa förändringar har mätts i laboratoriemiljö.

Förändringar i DNA
I laboratoriestudier har Reconnective Healing®-utövare kunnat påverka förändringar i DNA och hjälpt plantor att helas efter att de "chockats" eller skadats. När man plockat ett löv från ett träd har man kunnat se att det blöder energi. Lövet dör normalt efter 3-7 dagar. När man gett Reconnective Healing® till löv, har de kunnat hållas vid liv i 90 dagar!

Reconnective Healing®-frekvenserna är starka och påtagliga. Normalt kan de kännas genom ett fysiskt förnimmelsetest och har blivit dokumenterade i slumpmässiga dubbla blindtester.

Dessutom verkar Reconnective Healing® balansera saker i enlighet med de studier som gjorts med en slumpgenerator.

Kontakta mig för en sesssion av Reonnective Healing på distans eller i Lund.© Copyright 2010-2019, Foto: Mangala, Made by Inspiro

Ett Med Livet
Startsida
Kontakta Mangala
Aktuellt
Gör förfrågan


Design & Internet
Hemsidor
Webb shop
Webbhotell
Sökmotoroptimering
Marknadsföring
Presentation
Utbildningsmaterial
Design till hem och kontor


Tavlor till försäljning
Tavla Hjärtats glädje
Tavla Vortex
Tavla Hjärtelek
Tavla Guld Hjärta
Tavla Sol-Flickan
Tavla Ohämmad glädje
Blommande fönster
Tavla Möjlighter
Foto & fotosession
Foto Människor & Djur
Foto Kristallsmycken
Foto Naturfoto
Foto I Hjärtat
Foto Blandat

Design till hem och kontor
Handla konst & foto
Om Kristallsmycken
Kristallsmycken design
Kristallsmycken galleri
Hur beställer man

Handla kristallsmycken
Oneness Blessing
Vad är Deeksha
Deeksha är bra för

Satsang med Mangala
Online deeksha meditation

Mangalas meditation
Jorden deeksha meditation
Webcast med Bhagavan

För deeksha givare
Alla ögon deeksha
Historiskt jubileum
Global Deeksha
Meditation
Reconnective Healing
Vetenskap om Reconnective Healing
Eric Pearl
Reconnective Healing Session

Mangala ger Reconnective Healing
Inspiration & Visdom
Om Mangala
Jag bjuder dig...
Något för dig?
Attraktionslagen
Coaching
Deeksha
Design
Energi tavlor
Föreläsningar
Fotosessioner och foton
Kristallsmycken
Kurser
Meditation
Nytt medvetande
Reconnective Healing
Webbyrå tjänster