Oneness Blessing

Oneness Blessing
Oneness Meditation online
Online deeksha meditation

Mangalas meditation
Jorden deeksha meditation

För deeksha givare
Alla ögon deeksha
Historiskt jubileum
Global Deeksha
Meditationsrum

Oneness Blessing

Oneness Blessing kallad också Deeksha är ett sanskrit ord och betyder initiering, men används numera och i detta sammanhang i betydelsen energiöverföring. Deeksha öppnar upp dig för din inre vishet, det är en intelligent energi och ger dig precis vad du behöver i den stunden som du får den. Den bidrar till en upplevelse av harmoni, djup inre frid och en känsla av enhet med allt levande.

Deekshan startar en automatisk process, som leder till ett skifte i ditt medvetande. Detta skifte har inget att göra med att lära sig något nytt, utöva religion, tillhöra en trosföreställning, be, praktisera meditation eller något annat - det är ett sätt att genom nåden komma i kontakt med ditt inre, det som alltid har funnits där i dig.

Oneness Blessing kan ges endast av en initierad Deeksha givare.

Se kort film från Conscious Convergence firande med Deeksha in Helsingborg 18 Juli 2010.

Du kan bli deeksha givare genom att delta i en Awakening kurs som hålls i hela Sverige.

Kontakta mig om du vill få Oneness Deeksha - jag ger den med största glädje.© Copyright 2010-2015, Foto: Mangala, Made by Inspiro

One With Live
Start page
Contact Mangala
News
Inquiry

Address:
Inspiro - Ett Med Livet
Box 187
244 23 Kavlinge
Sweden

Tel. +46 (0)46-730 550
Mail: iam @ ettmedlivet.org


Design & Internet
Home Pages
Web Shop
Web Hotel
SEO
Marketing
Presentation
Training Materials
Design for home & office


Art Paintings for sale
Heart´s Joy
Vortex
Heart´s Play
Gold Heart
Sun-Girl
Limitless Joy
Flowering Window
Possibilities
Photo & Sessions
People and Animals
Crystal Necklaces
Nature Photo
In the Heart
Mix

Design for home & office
Purchase Art & Photo
About Crystal Jewelery
Crystal Necklaces Design
Crystal Necklaces Gallery
How to order?

Purchase a Necklace
Oneness Blessing
What is Deeksha?
Deeksha is good for

Satsang with Mangala
Online deeksha meditation

Mangala´s Meditation
Earth Deeksha Meditation
Webcast with Bhagavan

For Deeksha Givers
All Eye Deekshas
Historical Anniversary
Global Deeksha
Meditation´s Room
Reconnective Healing
Science about Reconnective Healing
Eric Pearl
Reconnective Healing Session

Mangala facilitates Reconnective Healing
About Mangala
Inspiration & Wisdom
I invite you...
Something for you?
Law of Attraction
Coaching
Deeksha
Design
Energy Paintings
Lectures
Photo sessions & photo
Crystal Necklaces
Workshops
Meditation
New Consciousness
Reconnective Healing
Www Services