Oneness Blessing

Oneness Blessing
Oneness Meditation online
Online deeksha meditation

Mangala´s meditation
Earth Deeksha Meditation

For Deeksha Givers
All Eye Deekshas
Historical Anniversary
Global Deeksha
Meditation´s Room

Vad är Deeksha

Oneness Deeksha är ett fenomen och dess historia går tillbaka till 1984 när Amma och Bhagavan startade en skola för barn i Indien. Deekshan uppenbarade sig för barnen 1989 i form av en guld boll som de kunde överföra till varandra.

Men det var först år 2000 som Ammma & Bhagavan startade Oneness University för att sprida ut fenomenet till hela världen för visionen om enhetsmeddvetande i världen 2012. Oneness har idag nått ut till mer än 300 miljoner människor världen runt med 60.000 aktiva Deeksha givare, som ökar hela tiden.

Fenomenet Oneness Deeksha skapar ett skift i ditt medvetande, energin arbetar igenom ditt chakra system för att du skall kunna få tillbaka ditt naturliga tillstånd av glädje utan orsak, ett öppet hjärta som lever i inre frid och harmoni, med kärlek för hela livet. Processen leder till helande på många olika nivåer.

Deeksha kan ges via händerna som läggs på ditt huvud, genom ögonen, sång, röst, bön, på distans, med intention om healing eller hjälp. Man kan även inpränta deekshans energi i konst, design, foton som skapas i deekshans energi. Syftet med deeksha är att så ett frö till ett högre medvetande. Upplevelsen av Deeksha är olika vid olika tillfällen, men många upplever en känsla av djup frid, andra en bubblande glädje, och vissa en starkare koppling till allt omkring oss eller inget alls i början...

Visionen är att så många som möjligt blir Deeksha givare i världen för att höja medvetandet och uppvakning för hela mänskligheten år 2012 då den möjligheten kan finns genom en del kosmiska energier som kommer till Jorden vid den tiden.

Det är Amma & Bhagavans avsikt att bygga en världsomspännande gemenskap av människor som är fokuserade på kollektiv uppvaknande och skift i det globala medvetandet.

Du kan bli deeksha givare genom att delta i en Awakening kurs som hålls i hela Sverige.

Kontakta mig om du vill få Oneness Deeksha - jag ger den med största glädje.© Copyright 2010-2015, Foto: Mangala, Made by Inspiro

One With Live
Start page
Contact Mangala
News
Inquiry

Address:
Inspiro - Ett Med Livet
Box 187
244 23 Kavlinge
Sweden

Tel. +46 (0)46-730 550
Mail: iam @ ettmedlivet.org


Design & Internet
Home Pages
Web Shop
Web Hotel
SEO
Marketing
Presentation
Training Materials
Design for home & office


Art Paintings for sale
Heart´s Joy
Vortex
Heart´s Play
Gold Heart
Sun-Girl
Limitless Joy
Flowering Window
Possibilities
Photo & Sessions
People and Animals
Crystal Necklaces
Nature Photo
In the Heart
Mix

Design for home & office
Purchase Art & Photo
About Crystal Jewelery
Crystal Necklaces Design
Crystal Necklaces Gallery
How to order?

Purchase a Necklace
Oneness Blessing
What is Deeksha?
Deeksha is good for

Satsang with Mangala
Online deeksha meditation

Mangala´s Meditation
Earth Deeksha Meditation
Webcast with Bhagavan

For Deeksha Givers
All Eye Deekshas
Historical Anniversary
Global Deeksha
Meditation´s Room
Reconnective Healing
Science about Reconnective Healing
Eric Pearl
Reconnective Healing Session

Mangala facilitates Reconnective Healing
About Mangala
Inspiration & Wisdom
I invite you...
Something for you?
Law of Attraction
Coaching
Deeksha
Design
Energy Paintings
Lectures
Photo sessions & photo
Crystal Necklaces
Workshops
Meditation
New Consciousness
Reconnective Healing
Www Services