Oneness Blessing

Oneness Blessing
Oneness Meditation online
Online deeksha meditation

Mangala´s meditation
Earth Deeksha Meditation

For Deeksha Givers
All Eye Deekshas
Historical Anniversary
Global Deeksha
Meditation´s Room

Deeksha är bra för

Oneness Deeksha är en välsignelse från det gudomliga som tjänar till att intelligent guida dig på din egen unika resa i högre medvetandetillstånd, ytterst till enhetsmedvetande - Oneness.

Denna process att väcka människan till sitt naturliga tillstånd innebär en aktivering av Kundalini som är en andlig energi, samt balansering av olika energicentra i den subtila kroppen. När Kundalini är aktiverat och chakran är i balans, återvänder vi till en mycket vanlig, enkel, men mycket djup relation med livet. Våra sinnen är öppna och fungerar helt klart, vårt hjärta är öppet, vi känner oss sammanlänkade med andra, och befinner oss i en naturlig och vacker relation med vad vi kan kalla det gudomliga, Gud, eller med det högre jaget eller intelligens i universum.

Vi får djup och stark känsla av tillit till livet, mår bra i och med oss själva och med andra. Som ett resultat av detta vackra tillstånd, på ett naturligt och enkelt sätt påverkar vi dem omkring oss, hjälper dem att blomma i sina liv enligt sina egna unika uttryck och önskemål, endast genom att vi är oss själva.

Rent praktiskt genom Deeksha och uppvaknande sker helande i kroppen, helande av relationer med föräldrarna, familjen och andra människor i ens liv. Även det som tidigare har varit problematiskt i livet, löser sig enkelt på ett underligt sätt.

Du kan bli deeksha givare genom att delta i en Awakening kurs som hålls i hela Sverige.

Kontakta mig om du vill få Oneness Deeksha - jag ger den med största glädje.© Copyright 2010-2015, Foto: Mangala, Made by Inspiro

One With Live
Start page
Contact Mangala
News
Inquiry

Address:
Inspiro - Ett Med Livet
Box 187
244 23 Kavlinge
Sweden

Tel. +46 (0)46-730 550
Mail: iam @ ettmedlivet.org


Design & Internet
Home Pages
Web Shop
Web Hotel
SEO
Marketing
Presentation
Training Materials
Design for home & office


Art Paintings for sale
Heart´s Joy
Vortex
Heart´s Play
Gold Heart
Sun-Girl
Limitless Joy
Flowering Window
Possibilities
Photo & Sessions
People and Animals
Crystal Necklaces
Nature Photo
In the Heart
Mix

Design for home & office
Purchase Art & Photo
About Crystal Jewelery
Crystal Necklaces Design
Crystal Necklaces Gallery
How to order?

Purchase a Necklace
Oneness Blessing
What is Deeksha?
Deeksha is good for

Satsang with Mangala
Online deeksha meditation

Mangala´s Meditation
Earth Deeksha Meditation
Webcast with Bhagavan

For Deeksha Givers
All Eye Deekshas
Historical Anniversary
Global Deeksha
Meditation´s Room
Reconnective Healing
Science about Reconnective Healing
Eric Pearl
Reconnective Healing Session

Mangala facilitates Reconnective Healing
About Mangala
Inspiration & Wisdom
I invite you...
Something for you?
Law of Attraction
Coaching
Deeksha
Design
Energy Paintings
Lectures
Photo sessions & photo
Crystal Necklaces
Workshops
Meditation
New Consciousness
Reconnective Healing
Www Services